Bạc Liêu: Cương quyết xử lý khu dân cư tự phát

Một khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top