Bạc Liêu: Công trình chống ngập làm ngập nhà dân

Công trình đưa vào vận hành thử trước sự vui mừng của bà con (ảnh Nhật Hồ)
Công trình đưa vào vận hành thử trước sự vui mừng của bà con (ảnh Nhật Hồ)
Công trình đưa vào vận hành thử trước sự vui mừng của bà con (ảnh Nhật Hồ)
Lên top