Bạc Liêu: Cố chui qua cống ngăn mặn, sà lan gần 400 tấn chìm xuống sông

Sà lan bị chìm dần do mắc kẹt khi cố chui qua cống ngăn mặn. Ảnh: Nhật Hồ
Sà lan bị chìm dần do mắc kẹt khi cố chui qua cống ngăn mặn. Ảnh: Nhật Hồ
Sà lan bị chìm dần do mắc kẹt khi cố chui qua cống ngăn mặn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top