Bạc Liêu: Chuyện một gia đình có 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bà Đồng Thị Huỳnh kể lại những năm tháng hào hùng ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Ảnh Nhật Hồ
Bà Đồng Thị Huỳnh kể lại những năm tháng hào hùng ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Ảnh Nhật Hồ
Bà Đồng Thị Huỳnh kể lại những năm tháng hào hùng ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Ảnh Nhật Hồ
Lên top