Bạc Liêu chưa vào năm học đã lo lạm thu

Chưa chính thức khai giảng, Bạc Liêu lo tình trạng lạm thu. Ảnh Nhật Hồ
Chưa chính thức khai giảng, Bạc Liêu lo tình trạng lạm thu. Ảnh Nhật Hồ
Chưa chính thức khai giảng, Bạc Liêu lo tình trạng lạm thu. Ảnh Nhật Hồ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top