Bạc Liêu: Chưa tiếp nhận 200.000 liều vaccine do doanh nghiệp tặng

Doanh nghiệp tặng 200.000 liều vaccine, nhưng tỉnh Bạc Liêu chưa tiếp nhận được. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp tặng 200.000 liều vaccine, nhưng tỉnh Bạc Liêu chưa tiếp nhận được. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp tặng 200.000 liều vaccine, nhưng tỉnh Bạc Liêu chưa tiếp nhận được. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top