Bạc Liêu chưa ấn định thời gian học trực tiếp

Ngày 17.11 đến ngày 22.11, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại Bạc Liêu sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Phan Thanh Cường
Ngày 17.11 đến ngày 22.11, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại Bạc Liêu sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Phan Thanh Cường
Ngày 17.11 đến ngày 22.11, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại Bạc Liêu sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Phan Thanh Cường
Lên top