Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top