Bạc Liêu cho một số xe vào thành phố nhưng do quân đội chủ trì giám sát

Từ ngày 26.8 xe vận tải hàng hóa vào Tp.Bạc Liêu phải được quân đội áp tải. Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 26.8 xe vận tải hàng hóa vào Tp.Bạc Liêu phải được quân đội áp tải. Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 26.8 xe vận tải hàng hóa vào Tp.Bạc Liêu phải được quân đội áp tải. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top