Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

Từ hôm nay, tỉnh Bạc Liêu chính thức "cấm biến" để phòng chống dịch bệnh COVID-19 (trong ảnh, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu). Ảnh: Nhật Hồ
Từ hôm nay, tỉnh Bạc Liêu chính thức "cấm biến" để phòng chống dịch bệnh COVID-19 (trong ảnh, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu). Ảnh: Nhật Hồ
Từ hôm nay, tỉnh Bạc Liêu chính thức "cấm biến" để phòng chống dịch bệnh COVID-19 (trong ảnh, kiểm soát tàu cá ra/vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu). Ảnh: Nhật Hồ
Lên top