Bạc Liêu: Cháy nhà rạng sáng thiệt hại trên 2 tỉ đồng

Hiện trường sau hỏa hoạn vào sáng 24.8
Hiện trường sau hỏa hoạn vào sáng 24.8
Hiện trường sau hỏa hoạn vào sáng 24.8

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM