Bạc Liêu: Chấn chỉnh việc cấp huyện đòi cách ly người về từ TP Bạc Liêu

Lên top