Bạc Liêu: Cần hơn 193 tỉ đồng để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 240.000 người

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người dân tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người dân tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người dân tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top