Bạc Liêu: Cách ly 343 người trở về từ Đài Loan

Toàn bộ công dân trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) đã được đưa đến khu cách ly tập trung tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Đông
Toàn bộ công dân trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) đã được đưa đến khu cách ly tập trung tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Đông
Toàn bộ công dân trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) đã được đưa đến khu cách ly tập trung tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Đông
Lên top