Bạc Liêu: Cách chức chủ tịch xã nửa đêm vào nhà vợ người khác

Chiếc xe máy của Chủ tịch xã trong đêm bị bắt gặp ở nhà của vợ người khác (ảnh người dân cung cấp)
Chiếc xe máy của Chủ tịch xã trong đêm bị bắt gặp ở nhà của vợ người khác (ảnh người dân cung cấp)
Chiếc xe máy của Chủ tịch xã trong đêm bị bắt gặp ở nhà của vợ người khác (ảnh người dân cung cấp)
Lên top