Bạc Liêu cả tỉnh đổi màu, cách ly người về từ địa phương chưa rõ cấp độ

Công ty Tấn Khới phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Châu
Công ty Tấn Khới phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Châu
Công ty Tấn Khới phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Châu
Lên top