Bạc Liêu, Cà Mau: Nguy cơ thấp vẫn không lơ là phòng dịch COVID-19

Các chốt kiểm soát dịch bệnh ở Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Các chốt kiểm soát dịch bệnh ở Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Các chốt kiểm soát dịch bệnh ở Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top