Bạc Liêu bố trí 100% công an chính quy về xã

Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bố trí công an chính quy về xã tại Bạc Liêu
Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bố trí công an chính quy về xã tại Bạc Liêu
Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bố trí công an chính quy về xã tại Bạc Liêu
Lên top