Bạc Liêu bổ sung hàng loạt nghề được nhận hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19

Buộc dây cua (trói cua) được bổ sung vào nghề để được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Buộc dây cua (trói cua) được bổ sung vào nghề để được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Buộc dây cua (trói cua) được bổ sung vào nghề để được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top