Bạc Liêu: Bắn pháo hoa tại tất cả các huyện, thị, thành

Bạc Liêu cho phép bắn pháo hoa tại tất cả các huyện, thị, thành. Ảnh: Minh họa
Bạc Liêu cho phép bắn pháo hoa tại tất cả các huyện, thị, thành. Ảnh: Minh họa
Bạc Liêu cho phép bắn pháo hoa tại tất cả các huyện, thị, thành. Ảnh: Minh họa
Lên top