Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại 4 địa điểm

Bạc Liêu bắn pháo hoa tại 4 địa điểm mừng xuân Canh Tý. Ảnh: NH
Bạc Liêu bắn pháo hoa tại 4 địa điểm mừng xuân Canh Tý. Ảnh: NH
Bạc Liêu bắn pháo hoa tại 4 địa điểm mừng xuân Canh Tý. Ảnh: NH
Lên top