Bạc Liêu: Bác tin một bác sĩ thuộc diện F1 đi... lang thang

Kiểm soát chặt bến phà, bến đò từ Bạc Liêu về huyện Đông Hải sau khi có trường hợp F1. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm soát chặt bến phà, bến đò từ Bạc Liêu về huyện Đông Hải sau khi có trường hợp F1. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm soát chặt bến phà, bến đò từ Bạc Liêu về huyện Đông Hải sau khi có trường hợp F1. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top