Bạc Liêu: Ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Ảnh hưởng COVID-19 nhiều doanh nghiệp Bạc Liêu nợ bảo hiểm (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng COVID-19 nhiều doanh nghiệp Bạc Liêu nợ bảo hiểm (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng COVID-19 nhiều doanh nghiệp Bạc Liêu nợ bảo hiểm (ảnh Nhật Hồ)
Lên top