Bạc Liêu: 120 công dân về từ vùng dịch đã hoàn thành cách ly

Khu vực cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ.
Khu vực cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ.
Khu vực cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top