Bạc Liêu: 100% xã đều đạt chuẩn nông thôn mới

100% xã ở Bạc Liêu đều đạt tiêu chí nông thôn mới (ảnh Nhật Hồ)
100% xã ở Bạc Liêu đều đạt tiêu chí nông thôn mới (ảnh Nhật Hồ)
100% xã ở Bạc Liêu đều đạt tiêu chí nông thôn mới (ảnh Nhật Hồ)
Lên top