Bạc Liêu: 100 tấn rác/ngày khiến bãi rác Tân Tạo quá tải nghiêm trọng

Bãi rác Tân Tạo, tỉnh Bạc Liêu quá tải. Ảnh: Nhật Hồ
Bãi rác Tân Tạo, tỉnh Bạc Liêu quá tải. Ảnh: Nhật Hồ
Bãi rác Tân Tạo, tỉnh Bạc Liêu quá tải. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top