Bac Liêu: 1 ca xét nghiệm nhanh dương tính, 156 người cách ly trong đêm

Lấy mẫu xét nghiêm COVID-19. Ảnh: CDC Bạc Liêu
Lấy mẫu xét nghiêm COVID-19. Ảnh: CDC Bạc Liêu
Lấy mẫu xét nghiêm COVID-19. Ảnh: CDC Bạc Liêu
Lên top