Bắc Kạn tiếp tục gửi 350 tấn hàng hỗ trợ TPHCM chống dịch

Dự kiến 350 tấn hàng hỗ trợ này sẽ được Bắc Kạn chia làm 2 đợt vận chuyển để gửi vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTT Bắc Kạn.
Dự kiến 350 tấn hàng hỗ trợ này sẽ được Bắc Kạn chia làm 2 đợt vận chuyển để gửi vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTT Bắc Kạn.
Dự kiến 350 tấn hàng hỗ trợ này sẽ được Bắc Kạn chia làm 2 đợt vận chuyển để gửi vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTT Bắc Kạn.
Lên top