Bắc Kạn: Nữ công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19

Công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19 được cách ly theo dõi chặt chẽ.
Công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19 được cách ly theo dõi chặt chẽ.
Công nhân trở về từ Bắc Giang dương tính với COVID-19 được cách ly theo dõi chặt chẽ.
Lên top