Bắc Kạn khởi động xây dựng tuyến đường gần 3.000 tỉ đồng

Tuyến đường mới chuẩn bị được xây dựng kì vọng sẽ mang lại nhiều kì tích kinh tế toàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh minh họa: BTQ.
Tuyến đường mới chuẩn bị được xây dựng kì vọng sẽ mang lại nhiều kì tích kinh tế toàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh minh họa: BTQ.
Tuyến đường mới chuẩn bị được xây dựng kì vọng sẽ mang lại nhiều kì tích kinh tế toàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh minh họa: BTQ.
Lên top