Bắc Kạn giông lốc cục bộ, cây đổ đè chết gia súc

Giông lốc tới bất ngờ, kéo cây đổ đè chết 2 con trâu của một hộ dân tại huyện Na Rì - Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Giông lốc tới bất ngờ, kéo cây đổ đè chết 2 con trâu của một hộ dân tại huyện Na Rì - Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Giông lốc tới bất ngờ, kéo cây đổ đè chết 2 con trâu của một hộ dân tại huyện Na Rì - Bắc Kạn. Ảnh: BBK.
Lên top