Bắc Kạn dẹp trò chơi trèo cây chuối khiến nam thanh niên ngã nhào