Bắc Kạn đề xuất cải tạo đầu tư nâng cấp nhiều tuyến quốc lộ

Quốc lộ 3C đoạn Chợ Đồn đi Định Hoá xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Quốc lộ 3C đoạn Chợ Đồn đi Định Hoá xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Quốc lộ 3C đoạn Chợ Đồn đi Định Hoá xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Lên top