Bắc Kạn chi viện 12 y, bác sĩ giúp Bắc Giang chống dịch

12 y, bác sĩ tốt nhất của tỉnh Bắc Kạn sáng ngày 1.6 đã lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: BBK.
12 y, bác sĩ tốt nhất của tỉnh Bắc Kạn sáng ngày 1.6 đã lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: BBK.
12 y, bác sĩ tốt nhất của tỉnh Bắc Kạn sáng ngày 1.6 đã lên đường chi viện tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: BBK.
Lên top