Bắc Giang: Xuống giếng cứu con rể bị ngất, bố vợ chết theo