Bắc Giang: Phê bình chủ tịch huyện vì để phát sinh 29 F0 trong khu cách ly

Chốt kiểm soát dịch tại thôn Núi Hiểu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát dịch tại thôn Núi Hiểu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát dịch tại thôn Núi Hiểu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top