Bắc Giang: Phê bình BQL khu công nghiệp tỉnh chưa ráo riết phòng dịch

KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top