Bắc Giang: Người dân bức xúc vì nước sạch liên tiếp đục ngầu, nổi váng

Lên top