Bắc Giang lập ban chỉ huy tiền phương chống dịch trong khu công nghiệp

Kiểm soát phòng dịch tại Công ty TNHH Crystal Martin (KCN Quang Châu, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
Kiểm soát phòng dịch tại Công ty TNHH Crystal Martin (KCN Quang Châu, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
Kiểm soát phòng dịch tại Công ty TNHH Crystal Martin (KCN Quang Châu, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
Lên top