Bắc Giang dừng hoạt động 4 KCN, giãn cách xã hội huyện Việt Yên

KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top