Bắc Giang điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch với một số huyện, xã

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top