Bắc Giang chuyển hơn 30.000 mẫu bệnh phẩm sang Quảng Ninh để xét nghiệm

CDC Bắc Giang trực tiếp chuyển các mẫu bệnh phẩm sang Hạ Long cho CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
CDC Bắc Giang trực tiếp chuyển các mẫu bệnh phẩm sang Hạ Long cho CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
CDC Bắc Giang trực tiếp chuyển các mẫu bệnh phẩm sang Hạ Long cho CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top