Bắc Giang: Bắt đầu test nhanh COVID-19 cộng đồng tại 3 điểm nóng

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Vân Trung (Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Vân Trung (Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Vân Trung (Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top