Bắc Giang: 2 anh em ruột chết đuối tại ao nhà

Ao nhà nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm
Ảnh: Báo Bắc Giang.
Ao nhà nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm Ảnh: Báo Bắc Giang.
Ao nhà nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top