Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm trên diện rộng, nhiệt độ giảm

Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.
Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.
Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.