Ba xe máy va chạm xe container, 3 người chết

Ảnh: N.Đ.N
Ảnh: N.Đ.N