Ba tỉnh ĐBSCL quyết tâm trở thành Trung tâm năng lượng Quốc gia

Một góc điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top