Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 1,7 tỉ đồng nhu yếu phẩm do Bắc Giang ủng hộ

Tổ chức tiếp nhận vật tư hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.X
Tổ chức tiếp nhận vật tư hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.X
Tổ chức tiếp nhận vật tư hỗ trợ tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.X
Lên top