Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Các lối vào chợ truyền thống được đóng lại ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các lối vào chợ truyền thống được đóng lại ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các lối vào chợ truyền thống được đóng lại ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên top