Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình lấn chiếm đất khu vực ven biển

Cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình lấn chiếm đất khu vực ven biển
Cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình lấn chiếm đất khu vực ven biển
Cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình lấn chiếm đất khu vực ven biển